Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. prosince 2012
Ohlášky
Petr Borský
22.12.2012 13:13:11
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. prosince 2012 do 30. prosince 2012
         
Neděle       24. června 2012 23. prosince 2012 Vlasta                      4. neděle adventní / sv. Jan Kentský
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Komárka, rodinu Valentovu a rodinu 
   
 
   
 
  Prausovu  
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu a Jedličkovu
               
Pondělí                 16. dubna 2012 24. prosince 2012 Adam a Eva    Štědrý den  (večerní mše z vigilie Slavnosti Narození Páně)             
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Šolínovu a Hylákovu
P.Forbelský 22:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Boží milost pro společenství Lenky Klosové
P. Vrbiak 24:00 hod. Sezemice půlnoční mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý                     17. dubna 2012 25. prosince 2012  Slavnost Narození Páně              1. svátek vánoční
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za obrácení hříšniků svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, rodiče z obojí strany a rodinu
  Mandysovu  
   
   
  V Sezemicích v 17:00hod. Vánoční pásmo pěveckého sboru "ROLNIČKA"  
               
Středa 26. prosince 2012 Štěpán     Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka     2. svátek vánoční
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Štěpána Starinského, manželku a celý ten rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 27. prosince 2012 Žaneta                 Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 28. prosince 2012 Bohumila             Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 29. prosince 2012 Judita sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 30. prosince 2012 David       Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / sv. Evžen
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za boží milost a požehnání pro Milana Krejčíka
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  zemř. manžele Ullrichovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Administrátor:  Mgr. Milan Vrbiak,    533 04 Sezemice, Havlíčkova 1,    mobil: +420 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu