Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. prosince 2012
Ohlášky
Petr Borský
30.12.2012 09:23:41
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. prosince 2012 do 06. ledna 2013
         
Neděle       24. června 2012 30. prosince 2012 David       Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / sv. Evžen
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Imricha Kleina
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí                 16. dubna 2012 31. prosince 2012 Silvestr sv. Silvestr I., papež
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
  do nového roku 2013  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
  do nového roku 2013  
   
Úterý                     17. dubna 2012 01. ledna 2013  Nový rok Slavnost Matky Boží, Panny Marie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Středa 02. ledna 2013 Karina    Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 03. ledna 2013 Radmila Nejsvětější Jméno Ježíš
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Vohralíkovou
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 04. ledna 2013 Diana bl. Angela z Foligna
 
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 05. ledna 2013 Dalimil                  Sobotní památka Panny Marie / sv. Telesfor
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele (litanie a zásvětná modlitba)
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 06. ledna 2013 Tři králové                   Slavnost Zjevení Páně / Tři Králové
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: Ve čtvrtek 03. ledna 2013 odpadá výuka náboženství v Rokytně a v Dašicích z důvodu pohřební
                    mše svaté v Býšti.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“