Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. srpna 2013
Ohlášky
Petr Borský
10.08.2013 21:31:26
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. srpna 2013 do 18. srpna 2013
     
Neděle       24. června 2012 11. srpna 2013 Zuzana         19. neděle v mezidobí / Památka sv. Kláry, panny
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Emila Reinberka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a celý rod
   
Pondělí 12. srpna 2013 Klára sv. Euplus a sv. Jana Františka de Chantal, řeholnice
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
   
P. Sokol 13:30 hod. Dašice pohřební mše sv. za zemřelou paní  Tesařová Marie
   
Úterý                 16. dubna 2012 13. srpna 2013 Alena sv. Poncián, papež, sv. Hippolyt, kněz, mučedníci, sv. Jan Berchmans
               
  volný den - beze mše sv.  
 
Středa 14. srpna 2013 Alan, Sylva   Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 15. srpna 2013 Hana Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 16. srpna 2013 Jáchym sv. Štěpán I. Uherský
 
  18:00 hod. Sezemice litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 17. srpna 2013 Petra sv. Myron
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 18. srpna 2013 Helena      20. neděle v mezidobí / sv. Helena 20. neděle v mezidobí / sv. Helena 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za paní Marii Knauteovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Bartošovu a Drašnerovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Práchovice poutní mše sv. obětována za farníky
                   
Oznámení: V tomto týdnu se bude P. Milan účastnit duchovních cvičení v Lomnici u Vodňan.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu