Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. června 2014
Ohlášky
Petr Borský
31.05.2014 22:54:24
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. června 2014 do 08. června 2014
                   
Neděle       24. června 2012 01. června 2014 Laura 7. neděle velikonoční / Památka sv. Justina, mučedníka
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé členy rodiny Kotrbovy, Horáčkovy, 
                  Smetanovy a Flejberkovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
               
Pondělí 02. června 2014 Jarmil sv. Marcelin a Petr, mučedníci
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 03. června 2014 Tamara Památka sv. Karla Lwangy a jeho druhů, mučedníků
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 04. června 2014 Dalibor sv. František Caracciolo
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Josefa Brouškovy, Miladu a Jiřího
                  Klinderovy
   
Čtvrtek 05. června 2014 Dobroslav Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 
 
P. Vrbiak 18:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Pátek 06. června 2014 Norbert sv. Norbert, biskup
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 07. června 2014 Iveta, Slavoj sv. Robert
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele, 
                  loretánská litanie a zásvětná modlitba
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 08. května 2014 Medard Slavnost Seslání Ducha Svatého / sv. Medard
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Horáčkovu a Spitzerovu 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
   
   
   
Oznámení: Nabízíme přípravu na Svátost biřmování všem, kdo ji chtějí příjmout, ať se nahlásí u kněze.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu