Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. června 2014
Ohlášky
Petr Borský
14.06.2014 19:11:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. června 2014 do 22. června 2014
       
Neděle       24. června 2012 15. června 2014 Vít Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Vít, mučedník
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Martu Wimrovou a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice patrocinium kostela, mše sv. obětována za rodinu Valentovu, 
  Prauzovu a pana Josefa Komárka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
  12:00 hod. Býšť křest Terezky Gabriškové 
   
  16.00 hod. Sezemice koncertní vystoupení sopranistky Magdaleny Vlasákové 
      s varhanním doprovodem
                   
Pondělí 16. června 2014 Zbyněk sv. Benon
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý                 16. dubna 2012 17. června 2014 Adolf sv. Řehoř Barbarigo
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 18. června 2014 Milan sv. Marina
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 19. června 2014 Leoš Slavnost Těla a Krve Páně / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. a následně eucharistický průvod kolem kostela
  ke čtyřem oltářům
   
Pátek 20. června 2014 Květa sv. Silverius
               
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 21. června 2014 Alois sv. Gonzaga, řeholník
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 22. června 2014 12. neděle v mezidobí / sv. Jan Fisher, sv. Tomáš More
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Rambouskovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy,
  1. Svaté Přijímání Michala Vančury.  
 
Oznámení: Neděle 15. června 2014 - pozvánka na koncert  Magdaleny Vlasákové s varhanním doprovodem.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu