Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. června 2014
Ohlášky
Petr Borský
21.06.2014 22:07:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. června 2014 do 29. června 2014
     
Neděle       24. června 2012 22. června 2014 12. neděle v mezidobí / sv. Jan Fisher, sv. Tomáš More
   
Sbírka "Charita"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
 
   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Alžbětu Aligerovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy, 
                  první svaté přijímání Michala Vančury
   
Pondělí 23. června 2014 Zdeňka sv. Josef Cafasso 
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý                 16. dubna 2012 24. června 2014 Jan Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Středa 25. června 2014 Ivan sv. Vilém a ct. Ivan
           
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství v Býšti
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 26. června 2014 Adriana sv. Jan a Pavel
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. z vigilie slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova obětována 
                  za farníky svěřených farností
   
Pátek 27. června 2014 Ladislav Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / sv. Cyril Alexandrijský
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 28. června 2014 Lubomír Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie / sv. Irenej
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele, zásvětná modlitba,
                  litanie loretánská
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 29. června 2014 Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ladislava Tučka, sestru Marii, manžela  Václava
  Růženu a Františka Půlpánovi a za Františku a Matěje Jiroutovy
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Drašnarovu a Půhoných
   
  16.00 hod. Býšť koncertní vystoupení Magdaleny Vlasákové s varhanním doprovodem
   
  17.00 hod. Sezemice koncert Pardubických konzervatoristů na podporu sbírky na varhany
   
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“