Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. srpna 2014
Ohlášky
Petr Borský
16.08.2014 18:06:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. srpna 2014 do 24. srpna 2014
     
Neděle       24. června 2012 17. srpna 2014 Petra 20. neděle v mezidobí / sv. Myron
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
 
   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována zemřelého manžela Roberta Vanýska z Pardubic
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Prachovice poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 18. srpna 2014 Helena sv. Helena
     
    Sezemice mše sv. zrušena    
   
Úterý                 16. dubna 2012 19. srpna 2014 Ludvík sv. Jan Eudes, kněz
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 20. srpna 2014 Bernard Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
             
    Býšť mše sv. zrušena      
       
Čtvrtek 21. srpna 2014 Jolana Památka sv. Pia X., papeže
   
    Dašice mše sv. zrušena      
       
Pátek 22. srpna 2014 Bohuslav Památka Panny Marie Královny
     
    Sezemice mše sv. zrušena      
     
Sobota 23. srpna 2014 Sandra sv. Růžena z Limy, panna
   
P.Sokol 19:00 hod. Kunětice patrocinium kostela, mše sv. s nedělní platností, obětována za farníky 
  svěřených farností
     
Neděle       24. června 2012 24. srpna 2014 21. neděle v mezidobí / Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
  za rodinu Vondoušovu, Goppoldovu, Meislovu a Kühnelovu
                   
Oznámení: P. Vrbiak má od 18. do 23. srpna dovolenou
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu