Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. srpna 2014
Ohlášky
Petr Borský
30.08.2014 20:48:57
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. srpna 2014 do 07. září 2014
       
Neděle       24. června 2012 31. srpna 2014 22. neděle v mezidobí / sv. Rajmund
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jaroslava Šťástka a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa Borovce, jeho manželku a ten celý rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Helenu Holečkovy, syna Františka
                  a celý rod a rod Mandysů
 
Pondělí 01. září 2014 Linda, Samuel sv. Jiljií
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována prosbě o Boží požehnání všem dětem a studentům 
                  v novém školním roce 2014 / 2015
 
Úterý                 16. dubna 2012 02. září 2014 Adéla sv. Justus
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 03. září 2014 Bronislav Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 04. září 2014 Jindřiška, Rozálie sv. Růžena z Viterba
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 05. září 2014 Boris sv. Viktorin
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 06. září 2014 Boleslav sv. Magnus
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele, litanie loretánská 
                  a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 07. září 2014 Regína 23. neděle v mezidobí / sv. Melichar Grodecký
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, manželku,syna Václava 
                 a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka, rodiče, za Františka a vnuka
                  Jakuba Grimmla
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple obětována za farníky
       
Oznámení: Přihlášky k výuce náboženství budou k dispozici v sakristii příští neděli. 
    V Bělečku bude mše sv. sloužena až 14. září 2014.  
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu