Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. března 2015
Ohlášky
Petr Borský
14.03.2015 21:33:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. března 2015 do 22. března 2015
                   
Neděle       24. června 2012 15. března 2015 Ida 4. neděle postní / sv. Longin
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou maminku a bratra
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Schejbalovu a tetu Marii
               
Pondělí 16. března 2015 Elena, Herbert sv. Heribert
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 17. března 2015 Vlastimil sv. Patrik, biskup
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 18. března 2015 Eduard sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše svatá ze slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie, 
  obětována za všechny Josefy a Josífky našich farností
       
Čtvrtek 19. března 2015 Josef Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
 
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice slavnostní mše svatá obětována za svěřené farnosti  
   
Pátek 20. března 2015 Světlana sv. Archip
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice velká křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení křížové cesty - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 21. března 2015 Radek bl. Serapion
               
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 22. března 2015 Leona, Lea 5. neděle postní / sv. Epafrodit
   
  Sbírka na "Plošné pojištění"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa Sedlaříka, manželku, dva syny,
                  Josefa Uhlíře, Josefa Svobodu a jejich rodiče
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
   
                   
Oznámení: připomenutí - příští neděli 22. března proběhne sbírka na "Plošné pojištění".  
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu