Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. listopadu 2015
Ohlášky
Petr Borský
28.11.2015 17:07:23
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. listopadu 2015 do 06. prosince 2015
       
Neděle       24. června 2012 29. listopadu 2015 Zina                  1. neděle adventní / sv. Saturnin
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za uzdravení nemocného Stanislava
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Věru Novákovou
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
 
Pondělí 30. listopadu 2015 Ondřej Svátek sv. Ondřeje, apoštola
               
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Úterý                 16. dubna 2012 01. prosince 2015 Iva sv. Edmund Kampián
     
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 02. prosince 2015 Blanka sv. Bibiána
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 03. prosince 2015 Svatoslav sv. František Xaverský
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní,
  možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 04. prosince 2015 Barbora sv. Jan Damašský, sv. Barbora
               
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní se Služebníky
  Ježíšova Velekněžského Srdce,
  možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Kaloudovu
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 05. prosince 2015 Jitka Sobotní památka Panny Marie / sv. Sába
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele,
  litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 06.prosince 2015 Mikuláš                  2. neděle adventní / sv. Mikuláš
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela, dcery a zetě
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Reinberků
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Drašnarovu a Bartošovu
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za (intence dle kalendáře)
                   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“