Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. ledna 2016
Ohlášky
Petr Borský
16.01.2016 18:57:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. ledna 2016 do 24. ledna 2016
     
Neděle       24. června 2012 17. ledna 2016 Drahoslav              2. neděle v mezidobí / sv. Antonín Veliký
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ladislava Tučka, manželku Ludmilu,
                 za Marii a Václava Půlpánovy a syna Zdeňka
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována  za vyprošení Boží milosti a požehnání slavicím jub.
   
Pondělí 18. ledna 2016 Vladislav Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
     
od 18. ledna do 25. ledna 2016 - týden modliteb za jednotu křesťanů
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice ranní mše sv. o Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, obětována 
  za jednotu křesťanů
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství   
   
Úterý                 16. dubna 2012 19. ledna 2016 Doubravka sv. Márius a Marta a jejich synové
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 20. ledna 2016 Ilona sv. Evžen
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 21. ledna 2016 Běla sv. Anežka Římská, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 22. ledna 2016 Slavomír sv. Vincenc, jáhen a mučedník
     
  17:20 hod. Sezemice tichá adorace
  18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
     
Sobota 23. ledna 2016 Zdeněk sv. Ildefons
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 24. ledna 2016 Milena              3. neděle v mezidobí / sv. František Saleský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hyksovu, Rozenskou, Markovu a za živé
                  i zesnulé rodiny Čermákovy
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Antonína Půhoného
                   
Oznámení: Od 18. do 25. ledna 2016 - týden modliteb za jednotu křesťanů.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu