Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. srpna 2016
Ohlášky
Petr Borský
27.08.2016 21:59:32
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. srpna 2016 do 04. září 2016
     
Neděle        28. srpna 2016 Augustýn               22. neděle v mezidobí / sv. Augustin
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého Jaroslava Šťástka a rodiče
                  z obojí strany
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována
                       za farníky svěřené farnosti Býšť
 
  18:00 hod. Kunětice KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ CHLAPECKÉHO SBORU 
  B O N I F A T E S
   
Pondělí 29. srpna 2016 Evelína Památka Umučení svatého Jana Křtitele
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. o Umučení sv. Jana Křtitele obětována za
   
   
Úterý 30. srpna 2016 Vladěna sv. Fiakr
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 31. srpna 2016 Pavlína sv. Rajmund Nonnatus
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 1. září 2016 Linda, Samuel                             sv. Jiljí
   
  Den modliteb za stvoření
   
P. T. Kvasnička od 14 hod. Pardubice možnost přistoupení ke svátosti smíření - kostel sv. Bartoloměje
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 2. září 2016 Adéla sv. Justus
     
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  tichá adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova
                  Velekněžského Srdce, zásvětná modlitba
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
     
Sobota 3. září 2016 Bronislav Sobotní památka Panny Marie
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele našich
  farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. M. Vrbiak 12.00 hod. Sezemice svatební obřad snoubenců 
  Luboše Maška a Moniky Houškové
   
P. T. Kvasnička 12:15 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       4. září 2016 Jindřiška                 23. neděle v mezidobí / sv. Rozálie
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice poutní mše sv. obětována za svěřenou farnost Dašice
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce  
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa
                  a celý rod
 
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple obětována 
                       za farníky 
   
Oznámení: Mše svatá v Bělečku se uskuteční v neděli 11. září 2016.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu