Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. ledna 2017
Ohlášky
Petr Borský
29.01.2017 08:44:28
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. ledna 2017 do 05. února 2017
       
Neděle        29. ledna 2017 Zdislava              4. neděle v mezidobí / sv. Sulpicius
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Pavlínu Markovou a celý rod
  a za Karla Hyksu a celý rod  
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Duškovu a Švandelíkovu
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí 30. ledna 2017  Robin sv. Martina
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 31. ledna 2017 Marika Památka sv. Jana Boska, kněze
   
Světový den pomoci malomocným
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 01. února 2017 Hynek sv. Pionýsius
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti    
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 02. února 2017 Nela Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice žehnání svíček a průvod, mše sv. obětována za všechny farníky
                                             svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice žehnání svíček a průvod, mše sv. obětována za všechny 
                                             svěřené farnosti
     
Pátek 03. února 2017 Blažej sv. Blažej, biskup a mučedník, sv. Ansgar, biskup
   
Světový den zasvěceného života
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 13:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova
                  Velekněžského Srdce, udělování svatoblažejského
                   požehnání
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a setkání
  Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce - na faře
   
Sobota 04. února 2017 Jarmila Sobotní památka Panny Marie / sv. Ondřej Corsini
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské 
  ctitele našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba 
  k Panně Marii
   
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Sezemice svatební obřad snoubenců Tomáše Haldy a Lujainy Toumeh
   
P. T. Kvasnička 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        05. února 2017 Dobromila              5. neděle v mezidobí / sv. Vincenc
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou
                  a ten celý rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Dagmar a Blaženu Seidlovy a ten celý rod
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
 
Oznámení: Nezapomeňte si na svátek Uvedení Páně do chrámu přinést svíčky k posvěcení.
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu