Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. února 2017
Ohlášky
Petr Borský
11.02.2017 22:24:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. února 2017 do 19. února 2017
       
Neděle        12. února 2017 Slavěna     6. neděle v mezidobí / sv.Benedikt Aniánský
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ivanu Vítovou a celý ten rod a za Lucii 
                  a jejího syna
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa a Miladu Navrátilovy a rodiče
                  z obojí strany
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé členy rodiny Jirsovy,
                  Vohralíkovy a Borských
 
Pondělí 13. února 2017  Věnceslav sv. Kateřina Ricciová
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 14. února 2017 Valentýn sv. Valentin
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 15. února 2017 Jiřina sv. Jiřina,bl. Bedřich Bachstein a druhové, mučedníci
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. za zemřelého pana Jaroslava Burdu
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - na ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
P. T. Kvasnička Býšť setkání lektorů  
   
Čtvrtek 16. února 2017 Ljuba sv. Jiliána
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 17. února 2017 Miloslava  sv. Alexius a druhové, řeholníci
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 18. února 2017 Gizela sv. Simeon
 
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        19. února 2017 Patrik              7. neděle v mezidobí / sv. Godšalk
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, syna Karla a rodiče
                  z obojí strany
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
                   
Oznámení:
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu