Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. března 2017
Ohlášky
Petr Borský
25.03.2017 21:58:11
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. března 2017 do 02. dubna 2017
     
Neděle       26. března 2017 Emanuel          4. neděle postní (RADOSTNÁ) / sv. Kastulus
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, Marii, manželku
                  a celý ten rod
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována ke cti Nejsvětější Trojice
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
   
Pondělí 27. března 2017 Dita sv. Rupert
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 28. března 2017 Soňa sv. Rogát
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 14:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 29. března 2017 Taťána sv. Ludolf
   
P. T. Kvasnička 13:45 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Býšť křížová cesta
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 30. března 2017 Arnošt sv. Jan Klimak
   
  Dašice mše sv. zrušena
       
Pátek 31. března 2017 Kvido bl. Balbína
     
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
     
Sobota 01. dubna 2017 Hugo sv. Makarius
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
                  našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba 
                  k Panně Marii
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence dle rozpisu)
     
Neděle       02. dubna 2017 Erika                             5. neděle postní / sv. František z Pauly 
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (dle zadání)
       
Oznámení: Sbírka "Pojištění kostelů a dalších církevních budov (1)": Kunětice 598,-Kč,
Sezemice 2 141,- Kč, Dašice 950,-Kč a Býšť 2233,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
                   V sobotu dne 1. dubna 2016 se v Sezemicích po skončení mše svaté uskuteční 
předvelikonoční úklid fary.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu