Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. prosince 2017
Ohlášky
Petr Borský
09.12.2017 21:23:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. prosince 2017 do 17. prosince 2017
       
Neděle       10. prosinec 2017 Julie                2. neděle adventní / sv. Julie a Eulálie
   
Den lidských práv
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Prausovu, Valentovu 
                  a Josefa Komárka
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Barešovy, dceru Jiřinu
  a vnuka Vladimíra  
   
Pondělí 11. prosinec 2017 Dana sv. Damas I., papež
               
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 12. prosinec 2017 Simona Panna Maria Guadalupská, sv. Jana Františka de Chantal
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16.30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
Středa 13. prosinec 2017 Lucie Památka sv. Lucie, panny a mučednice
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
   
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 14. prosinec 2017 Lýdie Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
     
Pátek 15. prosinec 2017 Radana, Radan sv. Valerián
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
 
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení
   
Sobota  16. prosinec 2017 Albína sv. Adelhaida
P. T Kvasnička 07:00 hod. Dašice mše sv. rorátní  
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Josefa Brychtu
     
Neděle       17. prosinec 2017 Daniel                3. neděle adventní / sv. Lazar
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Sedláčkovy a rodiče z obojí 
                  strany    
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou,
                  rodinu Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
   
Oznámení: Sbírka "Kněžský seminář a formace bohoslovců": Kunětice 190,- Kč, Sezemice 1 038,- Kč,
                    Dašice 515,- Kč, Býšť 2 448,- Kč a Bělečko 240,- Kč. 
                    Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu