Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pro odpustky do Pardubic i do Hradce
Oznámení
Petr Borský
15.11.2012 12:26:55

Pro Rok víry dostali diecézní biskupové od Svatého otce zvláštní pravomoc - vyhlásit ve své diecézi místa, kde věřící mohou získat plnomocné odpustky, tedy odpuštění časných trestů za hříchy vlastní i věrných zemřelých. K tomu je třeba na místa vykonat pouť mezi 11. říjnem 2012 a 24. listopadem 2013.

Královéhradecký biskup Jan Vokál vyhlásil těchto osm míst:

 • katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové
 • arciděkanský kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích
 • chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 • poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži
 • poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích
 • poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
 • opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi
 • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Dále otec biskup vyhlásil dny, ve kterých bude možno získat odpustky kdekoliv v diecézi. Stanovil těchto sedm slavností:

 • 8. 12. 2012 – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • 25. 12. 2012 – slavnost Narození Páně
 • 1. 1. 2013 – slavnost Matky Boží, Panny Marie
 • 31. 3. 2013 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 5. 7. 2013 – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
 • 15. 8. 2013 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • 24. 11. 2013 – slavnost Ježíše Krista Krále

Podmínky pro získání odpustků a další důležité podrobnosti se lze dočíst v příslušné zprávě na diecézním webu. Tato zpráva také posloužila jako zdroj pro tento článek.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu