Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Svatý rok milosrdenství
Oznámení
Petr Borský
08.12.2015 07:37:58

Papež František letos na jaře vyhlásil bulou Misericordiae Vultus (MV) mimořádný Svatý rok milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, tedy v úterý 8. 12. 2015. Toto datum není vybrané náhodně, ale váže se k výročí zakončení Druhého vatikánského koncilu. Následující neděli 13. 12. 2015 pak dojde poprvé v dějinách k otevření Svaté brány neboli Brány milosrdenství v každé katedrále na celém světě. Můžeme v tom spatřovat jak velikou papežovu touhu, aby se dobrodiní svatého roku dostalo v hojné míře k co největšímu počtu věřících, tak velký význam, který od počátku svého pontifikátu přikládá místním církvím – diecézím. Projděme si v krátkosti samotný obřad.

Pozornost zaměřenou na místní církev podtrhuje skutečnost, že slavení bohoslužby předsedá diecézní biskup, a to v katedrále, která je mateřským chrámem celé diecéze. K hojné účasti jsou pozváni jak kněží a jáhni, tak ostatní věřící. Svatý rok se tak bude slavit nejen v Římě, ale i v místních církvích a „stane se viditelným znamením společenství celé církve“ (MV 3).

Charakteristickým rysem svatého roku je pouť, proto se s ní počítá i při otevření Brány milosrdenství. Bohoslužba totiž nebude začínat v katedrále, ale v kostele Panny Marie, kde součástí úvodních obřadů bude také četba evangelia a začátku buly Misericordiae Vultus. Pak se půjde průvodem do katedrály, neboť „také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní, jako je milosrdný Otec k nám.“ (MV 14)

Průvod se pak zastaví u zavřeného hlavního vchodu do katedrály, který bude Branou milosrdenství. Krátký obřad má christologický charakter. Biskup volá po otevření brány, která odkazuje k bráně milosrdného Božího srdce, otevřeného při probodení Kristova boku na kříži. Kristus je totiž branou, která vede ke spáse. Poté celý průvod projde Svatou branou.

Následuje svěcení vody a pokropení lidu. Takto se připomíná křest, který je vstupní branou do společenství církve.

Zahájení svatého roku v diecézích vrcholí slavením eucharistie: Bůh totiž vychází vstříc těm, kdo ho hledají s upřímným srdcem a stále nabízí lidem svou smlouvu.

Bude určitě dobré, když se budete moci zúčastnit této mimořádné události. Přijďte tedy 3. neděli adventní 13. 12. 2015 v 15:00 do kostela Panny Marie, kde tato slavnost bude začínat. Popis celého obřadu i další dokumenty související se Svatým rokem milosrdenství je možné najít na tisk.cirkev.cz.

(Autor textu: P. Jan Šlégr)

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu