Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. června 2019
Ohlášky
Petr Borský
15.06.2019 21:04:42

16. 6. 2019 neděle Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. na úmysl dárce

11:00 Býšť mše sv.

 

17. 6. pondělí

 

18. 6. úterý

18:00 Sezemice mše sv.

 

19. 6. středa sv. Jan Nepomuk Neumann

11:00 Dašice pohřební mše sv. za paní Marii Sobotkovou

19:00 Němčice mše sv.

 

20. 6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně

18:00 Sezemice mše sv. + eucharistický průvod

 

21. 6. pátek pam. sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

17:20 Sezemice adorace

18:00 Sezemice mše sv., poté na faře modlitba sv. růžence

20:00 Sezemice setkání NET FOR GOD

 

22. 6. sobota

18:00 Kunětice mše sv.

 

23. 6. 2019 12. neděle v mezidobí sbírka na charitu

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. na úmysl dárce

11:00 Býšť mše sv.

 

Přílohy:
ohPanAgTrias.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře