Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. června 2019
Ohlášky
Petr Borský
29.06.2019 18:55:27

30. 6. 2019 13. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. na úmysl dárce

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Kotfaldovu, Horákovu a Píšovu

 

1. 7. pondělí 7:00 – 11:00 služba ve věznici

13:00 Býšť pohřební mše sv. za zemřelého pana Františka Čepka

18:00 Sezemice mše sv.

 

2. 7. úterý 7:00 – 11:00 služba ve věznici

 

3. 7. středa svátek sv. Tomáše, apoštola 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Býšť adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

4. 7. čtvrtek památka sv. Prokopa, opata 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Dašice adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Dašice mše sv.

 

 

5. 7. pátek SLAVNOST SVATÝCH CYRILA MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY

 

8:00 Býšť mše sv.

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce; poté na faře modlitba sv. růžence a setkání

 

6. 7. Sobota

7:30 Sezemice mše sv. za mariánské ctitele našich farností, litanie a zásvětná modlitba

13:00 – 16:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

7. 7. 2019 14. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. na úmysl dárce

11:00 Býšť mše sv. za Jaroslava Faltyse a rodiče z obojí strany

15:00 Bělečko mše sv.

 

Minulé neděle sbírka na charitu: Kunětice: 547; Sezemice 5401; Dašice 505, Býšť 5015. Všem dárcům upřímné poděkování.

 

Přílohy:
oh13mez19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu