Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. září 2023
Ohlášky
Petr Borský
16.09.2023 10:12:07

 

17. 09. 2023 r. / 24. Neděle v mezidobí / (A)/ - sbírka na církevní školství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Marie a jejich manžele/příbuzné z rodiny p. Sedlaříkové/

11:00 – Býšť /int. za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu/

 

 

18.09. Pondělí

 

 

19.09. Úterý

 

 

20.09. Středa /Památka sv. Ondřeje a Pavla a druhů, mučedníků/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18.00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

21.09. Čtvrtek /Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)- zádušní mše sv.

 

 

22.09. Pátek

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

23.09. Sobota

 

11:00 – Sezemice /křestní bohoslužba/: Štěpánka Borková

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

24. 09. 2023 r. / 25. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Václava, Františka Novotných, manželky, syna a cely ten rod/

11:00 – Býšť /int. a Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče, syna Václava a vnuka Petra/

 

 

Sezemice:

Generální úklid kostela bude: 07. 10. 2023 v 8:30 hod. (po mariánské mši sv.)

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu