Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. března 2024
Ohlášky
Petr Borský
02.03.2024 11:44:54

 

03. 03. 2024 r. / 3. Neděle postní / (B) 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karola Havčarika/

11:00 – Býšť /int. za +Jiřinu Kratkou a zesnulou rodinu/

 

 

04.03. Pondělí

 

 

05.03. Úterý

 

 

06.03. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. dantis/

po mši sv. KŘÍŽOVA CESTA v kostele (provází kněz a věřící)

 

 

07.03. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na úmysl dárce: viz diář/

po mši sv. KŘÍŽOVA CESTA v kostele (provází kněz a věřící)

 

 

08.03. Pátek

 

13:30 – Býšť (pohřební bohoslužba): +Jaroslava Servítová

 

17:30 – Sezemice (svátost smíření) – KŘÍŽOVA CESTA (provází kněz a věřící)

18:00 – Sezemice /int. dantis/

 

 

09.03. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. dantis/

 

 

10. 03. 2024 r. / 4. Neděle postní / (B) sbírka: pojištění kostelu a farních budov

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. dantis/

11:00 – Býšť /int. dantis/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu