Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. března 2024
Ohlášky
Petr Borský
23.03.2024 09:57:47

 

24. 03. 2024 r./Květná pašijová neděle /(B)/ - svěcení ratolesti

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

11:00 – Býšť /int. za Marii Vondroušovou, zemřelé sourozence, rodiče z obou stran.

Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci/

 

 

25.03. Pondělí

 

 

26.03. Úterý

 

 

27.03. Středa

 

 

28.03. Čtvrtek /Zelený čtvrtek/ - mše sv. na památku Večeře Páně

 

17:00 – Býšť /int. za farníky/

18:00 – Sezemice /int. za farníky/

 

 

29.03. Pátek /Velký pátek/ - památka umučení Páně

 

15:00 – Sezemice – KŘÍŽOVA CESTA v kostele

 

17:00 – Býšť

18:00 – Sezemice

 

 

30.03. Sobota /Bílá sobota/ - velikonoční vigilie

 

17:00 – Býšť /int. za farníky/

19:00 – Sezemice /int. za farníky/

 

 

31. 03. 2024 r./Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / (B)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

11:00 – Býšť /int. za rod. Metelkovu a Štěpánkovu/

 

 

01. 04. 2024 r. /Pondělí velikonoční / (B)/

 

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu