Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. června 2022
Ohlášky
Petr Borský
18.06.2022 18:51:58

 

19. 06. 2022 r. / 12. Neděle v mezidobí / (C)/ Den Otců

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Stanislava T. (19 greg.)/

11:00 – Býšť

 

 

20. 06. Pondělí

 

Sezemice /int. za +Stanislava T. (20 greg.)/

 

 

21. 06. Úterý

 

Sezemice /int. za +Stanislava T. (21 greg.)/

 

 

22. 06. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Stanislava T. (22 greg.)/

18:00 – Sezemice

 

 

23. 06. Čtvrtek /Slavnost Narození sv. Jana Křtitele/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int.za +Stanislava T. (23 greg.)/

 

 

24. 06. Pátek /Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova/

Sezemice /int. za +Stanislava T. (24 greg.)/

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

25. 06. Sobota

Sezemice /int. za +Stanislava T. (25 greg.)/

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: Anna „Filomena“ Jiroutová)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

26. 06. 2022 r. / 13. Neděle v mezidobí / (C)/ sbírka na charitu Hradec Králové

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář//int. za +Stanislava T. (26 greg.)/

09:30 – Sezemice /int. k úctě Ducha Svatého/

11:00 – Býšť /int. za Jaroslava Faltyse a rodinu Navrátilovou/

 

16:30 – Sezemice /OREL Dašice – zasedáni rady a grilování na farní zahradě/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu