Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. července 2022
Ohlášky
Petr Borský
02.07.2022 10:46:48

 

03. 07. 2022 r. / 14. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. k úctě Ducha Svatého/

11:00 – Býšť

 

 

04. 07. Pondělí

 

 

05. 07. Úterý /Slavnost Cyrila a Metoděje, patronů Evropy/

 

16:00 – Sezemice /mše sv. ze slavnosti Cyrila a Metoděje/

 

17:00 – Sezemice /Festivalový Koncert Duchovní Hudby/ - vice plakátky

 

 

06. 07. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za +Jaroslava Stechlika o spasu jeho duše/

 

 

07. 07. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

08. 07. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za duše v očistí/

 

 

09. 07. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

10. 07. 2022 r. / 15. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Samuela Knaute a za Mateo Gaska/- křestní bohoslužba

11:00 – Býšť /int. za rodinu Havelkovu, vnuka Pavla, rodinu Kramářovu, Kindlovu, Floriánovu a živé rodiny/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu