Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9.prosince
Ohlášky
Petr Borský
07.12.2007 14:18:59
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň.
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 09. prosince  do: 16. prosince 2007
     
Neděle 09. prosince 2007           2. neděle adventní                             
       
P. Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv. obětována za Arnošta Tomáška a manželku 
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
P. Polívka 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Stanislava Bačinu, manželku Annu, děti
P. Boukal 10:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Elišku Jenešovou, Františka Vohralíka a rodiče  
     
Pondělí 10. prosince 2007          sv. Julie a Eulálie 
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 11. prosince 2007          sv. Damas I. (Hostovít)                           volný den
 
Středa 12. prosince 2007          sv. Jana Františka de Chantal
P. Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 13. prosince 2007          sv. Lucie                                        
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 14. prosince 2007        sv. Jan od Kříže                                          
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 16:30hod. Sezemice tichá adorace   
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolícké církve - na faře
       
Sobota 15. prosince 2007           sv. Valerián
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
 
Neděle 16. prosince 2007             3. neděle adventní 
     
P. Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv. obětována za Marii Spitzerovou a manžela 
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa Brychtu 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Pospíšila, celý rod, rodinu Skutilovu,
    Františka a Marii Černíkovu a celý rod  
   
Oznámení:
     
Administrátor: Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
kaplan: Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu