Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16.prosince
Ohlášky
Petr Borský
15.12.2007 19:41:14
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 16. prosince   do: 23. prosince 2007
     
Neděle 16. prosince 2007              3. neděle adventní      sv. Adéla    
P. Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv. obětována za Marii Spitzerovou a manžela 
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa Brychtu 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za Martu Wimmerovou
P.Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Pospíšila, celý rod, rodinu Skutilovu,
                    Františka a Marii Černíkovy a celý ten rod  
P.Vrbiak 15:00hod. Sezemice křest Kateřiny Svobodové  
Pondělí 17. prosince 2007              sv. Lazar
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Úterý 18. prosince 2007              sv. Rufus a Zosim                                 volný den
 
Středa 19. prosince 2007              bl. Urban
P. Vrbiak 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Vrbiak 16:45hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření do 17:30 hod.
P. Polívka 16:30hod. Horní Roveň možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:50 hod.
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Brousil 16:30hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:50 hod.
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
Čtvrtek 20. prosince 2007              sv. Dominik                                          
P. Brousil 16:00hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:50 hod.
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Pátek  21. prosince 2007             sv. Petr Kanisius                       
P. Vrbiak 15:00hod. Horní Roveň možnost přistoupení ke svátosti smíření do 15:50 hod.
P. Vrbiak 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Brousil 16:00hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:50 hod.
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
Obec H.R. 18:00hod. Horní Roveň    předvánoční koncert v kostele, učinkují děti místní ZŠ.
Obec Daš. 18:00hod. Dašice    předvánoční koncert v kostele, hraje " Pernštejnka"
Sobota 22. prosince 2007               sv. Servul
P. Vrbiak 11:00hod. Sezemice křest dítěte 
P. Vrbiak 16:00hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:50 hod.
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
Neděle 23. prosince 2007              4. neděle adventní        sv. Jan Kentský  
P. Vrbiak 07:30hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření do 07:50 hod.
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za:  (neobsazená intence)  
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za:  (neobsazená intence)
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za:  (neobsazená intence)  
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Šolína, sestru Pavlínu a obojí rodiče   
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
Oznámení:     Zájemci o odebírání Katolického týdeníku, Světla, IKD, Nezbedy nebo IN pro rok 2008
ať co nejdříve přinesou kterémukoliv knězi úplnou adresu čitelně napsanou, na kterou mají být noviny zasílany,   
ale bez peněz. My časopisy objednáme přímo u distributora. S prvním číslem vám potom příjde i složenka  
na zaplacení buď půlročního nebo celoročního předplatného (na lístečku uvést,na jakou dobu chcete předplatné)   
Vánoční zdobení kostelů tento týden: Sezemice v pátek, Býšť v sobotu v 13 hod, Dašice v útetý 8:15 hod.   
Administrátor:             Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761                                                         
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                      Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 604 614 344  
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu