Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24.února
Ohlášky
Petr Borský
22.02.2008 23:01:24
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 24. února   do: 02. března 2008
     
Neděle 24. února 2008             3. neděle postní - sbírka  na "Svatopetrský haléř"      sv. Modest
                                                                  sbírka "Svatopetrský haléř"                  
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Pondělí 25. února 2008             sv. Valburga
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Úterý 26. února 2008             sv. Alexandr                              beze mše svaté - volný den
       
Středa 27. února 2008             sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
P. Vrbiak 10:00hod. Ráby mše sv. obětována za nemocné, tělesně a mentálně postižené lidi 
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
  15:30hod. Býšť křížová cesta 
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Čtvrtek 28. února 2008             sv. Roman 
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství ve škole
  16:30hod. Dašice křížová cesta  
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 29. února 2008             sv. Kasián 
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň křížová cesta a následně tichá adorace 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 16:30hod. Sezemice křížová cesta  
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
Sobota 01. března 2008             sv. Suitbert 
Sobota 23. února 2008              sv. Polykarp
P. Brousil 16:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
Neděle 02.března 2008                      4. neděle postní             sv. Simplicius
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za  
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
         
P. Vrbiak 14:00hod. Komárov mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:  Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                 Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu