Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2.března
Ohlášky
Petr Borský
01.03.2008 22:17:43
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 02. března   do: 09. března 2008
     
Neděle 02. března 2008                      4. neděle postní             sv. Simplicius
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Marii a Arnošta Němcovy
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
         
P. Vrbiak 14:00hod. Komárov mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pondělí 03. března 2008             sv. Kunhuta
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Úterý 04. března 2008             sv. Kazimír                              beze mše svaté - volný den
       
Středa 05. března 2008             sv. Teofil (Bohumil)
P. Vrbiak 15:00hod. Býšť křížová cesta, možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Čtvrtek 06. března 2008             bl. Friedrich 
Vr.+ Br. 16:30hod. Dašice křížová cesta, možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Pátek 07. března 2008            sv. Perpetua a Felicita 
Pol.+Vr. 16:00hod. Horní Roveň křížová cesta, možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
Vr. + Pol. 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 16:30hod. Sezemice křížová cesta, možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
           
Sobota 08. března 2008              sv. Jan z Boha
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
         
Neděle 09. března 2008                      5. neděle postní             sv. Františka Římská
P. Brousil 07:30hod. Kunětice možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P.Tomkiewicz 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Mons.Růt 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
       
Oznámení: Sbírka "Svatopetrský haléř" z minulé neděle činila: Kunětice-234.- Dešice-1045.- H. Roveň-1400.- Sezemice-2243.- Býšť-6831.-               
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                    Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu