Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9.března do Květné neděle
Ohlášky
Petr Borský
08.03.2008 17:56:52
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 09. března   do: Květné neděle 2008
     
Neděle 09. března 2008                      5. neděle postní             sv. Františka Římská
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P.Tomkiewicz 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Mons.Růt 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
       
Pondělí 10. března 2008             sv. Jan Ogilvie
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Úterý 11. března 2008             sv. Eulogius s Kordoby                      beze mše svaté - volný den
       
Středa 12. března 2008             sv. Kvirin
  12:15hod. Býšť  náboženství ve škole je zrušeno pro nepřítomnost vyučujícího
  15:30hod. Býšť křížová cesta
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
         
Čtvrtek 13. března 2008             sv. Patricie (Vlasta) 
  12:45hod. Dašice  náboženství ve škole je zrušeno pro nepřítomnost vyučujícího
  16:30hod. Dašice křížová cesta
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Pátek 14. března 2008            sv. Matylda 
  12:30hod. Sezemice  náboženství ve škole je zrušeno pro nepřítomnost vyučujícího
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň křížová cesta a následně tichá adorace 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 16:30hod. Sezemice křížová cesta  
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
           
Sobota 15. března 2008       Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
       
P. Brousil 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
Neděle 16. března 2008           KVĚTNÁ NEDĚLE        sbírka na plošné pojištění           sv. Heribert
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
  09:00hod. Sezemice mše sv. za Josefa Sedlaříka, manželku a syna Josefa a rodiče z obojí
                      strany, Josefa Uhlíře a Josefa Svobodu
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Mons.Růt 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Novotného a jeho rodinu 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
       
  15:00hod. Býšť svatopostní koncert "Stabat Mater" účinkuje: Vokální harmonie
Oznámení: Dne : 16. března na Květnou neděli bude sbírka "na plošné pojištění " 
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:  Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                 Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu