Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6.ledna
Ohlášky
Petr Borský
04.01.2008 22:08:55
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 06. ledna   do: 13. ledna 2008
     
Neděle 06. ledna 2008                      Slavnost Zjevení Páně        svátek Tří Králů
     
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za:  
P.Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: 
P.Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
P.Vrbiak 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Pondělí 07. ledna 2007          sv. Rajmund z Penafortu 
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Úterý 08. ledna 2007          sv. Severin    Volný den - beze mše svaté
       
Středa 09. ledna 2007          sv. Julián 
       
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Čtvrtek 10. ledna 2007          sv. Agathon  
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
Pátek 11. ledna 2007          ct.  Marie Elektra
P. Polívka 13:30hod. Horní Roveň pohřební mše sv. obětována za p. Vobrátilkovou 
P. Brousil 16:30hod. Sezemice tichá adorace s možností přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
           
Sobota 12. ledna 2008          sv. Probus
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
       
     
Neděle 13. ledna 2008                      Svátek křtu Páně        sv. Hilarius z Poitiers
         
P. Polívka 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za:  
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. za Františka Holečka, rodiče, celý rod a rod Mandysů
P. Vrbiak 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
       
Oznámení:  Až do 10. ledna 2008 probíhá v našich farnostech  "Tříkrálová sbírka".      
                     Prosíme ve jménu charity o vstřícnost a pomoc k zdárnému průběhu tétro akce.
     
Administrátor:           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761 
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813 
Kaplan:                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu