Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4.listopadu
Ohlášky
Petr Borský
02.11.2007 22:24:35
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 04. listopadu   do: 11. listopadu 2007
     
Neděle 04. listopadu 2007  sv. Karel Boromejský           31. neděle v mezidobí          
      sbírka ve všech farnostech určena na charitu  
P. Polívka 07:00hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Václava Vondrouše a manželku 
P. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována za farníky svěřených farností
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Jozefa Svatoně, manželku, vnuka Otíka a dvojí rodiče
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. za Marii Šmahovou,manžela Františka a celý rod
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. za manžele Ježkovy, syna a dceru
P.Brousil 15:00hod. Platěnice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Pondělí 05. listopadu 2007 sv. Zachariáš a Alžběta
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 06. listopadu 2007 sv. Leonard (Linhart)     volný den - beze mše svaté
 
Středa 07. listopadu 2007 sv. Wilibrord
       
P.Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
   
Čtvrtek 08. listopadu 2007  sv. Gottfried (Bohumír)                                          
P.Brousil 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 17:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 09. listopadu 2007                  Svátek Posvěcení lateránské baziliky         
         
P.Brousil 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P.Brousil 16:30hod. Sezemice tichá adorace   
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P.Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolícké církve - na faře
       
Sobota 10. listopadu 2007 sv. Lev Veliký
P.Polívka 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
 
Neděle 11. listopadu 2007  sv. Martin                       32. neděle v mezidobí          
     
P.Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Libuši Čížkovou, vnuka Jeníčka a rodiče  
P.Brousil o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována za zemř. Jana a Hermínu Matušů 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Alžbětu Volfovou, manžela, dceru Marii a oba zetě  
P. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu  
     
Oznámení:  U příležitosti svátku sv. Martina se uskuteční v neděli 11.listopadu v 17 hodin KONCERT
chrudimského smíšeného pěveckého sboru SALVÁTOR v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích  
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
zodpovědný zastupující:  Mgr.Jakub Polívka  Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň  mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu