Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20.ledna
Ohlášky
Petr Borský
18.01.2008 23:40:30
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 20. ledna   do: 27. ledna 2008
     
Neděle 20. ledna 2008                   2. neděle mezidobí      sv. Fabián a Šebestián    
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (neobsazená intence)  
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka a celý rod 
P. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (neobsazená intence) 
P. Brousil 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího  
     
Pondělí 21. ledna 2008                  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
                 
Úterý 22. ledna 2008                  sv. Vincenc                                 volný den
 
Středa 23. ledna 2008                  sv. Ildefons
                 
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Vrbiak 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
  16:00hod. Horní Roveň mše sv. zrušena   
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
     
Čtvrtek 24. ledna 2008                  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve                                                      
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství ve škole
P. Vrbiak 17:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek  25. ledna 2008                 Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola                       
                 
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole
P. Vrbiak 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice promítání filmu na faře - na faře  
       
Sobota 26. ledna 2008                   Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
   
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
     
Neděle 27. ledna 2008                  3. neděle mezidobí        sv. Anděla Mericiová  
       
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
       
Oznámení: Pater Polívka má od: 21. ledna do: 12. února dovolenou, proto budou některé mše sv.     
v týdnu zrušeny. Zrušena je také výuka náboženství v Horní Rovni až do jeho příchodu.   
V příštím týdnu má dovolenou také Pater Brousil.   
Administrátor:             Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761                                                         
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                      Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 604 614 344  
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu