Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Zahájení provozu webových stránek
Provoz webových stránek
Petr Borský
22.08.2007 15:12:26
Dnešního dne byla spuštěna provizorní podoba farních webových stránek pro farnosti Býšť, Dašice, Horní Roveň a Sezemice. Jejich technickým správcem je Petr Borský z Býště, avšak stránky jsou navrženy tak, aby do nich mohl snadno přispívat každý, koho administrátor farnosti pověří - bez ohledu na jeho technickou zdatnost.

Jak již bylo zmíněno, jedná se zatím pouze o provizorní podobu stránek. Ještě mnoho je třeba na nich dotvořit jak po stránce technické a grafické, tak zejména obsahové. Již nyní však mohou sloužit ke zveřejňování informací o bohoslužbách, různých akcích a všem dalším dění našich spřízněných farností.

Adresa farnost.rosomak.cz, na které se naše stránky nacházejí, je ovšem také provizorní. V současné době probíhají jednání o definitivním umístění stránek.

V počátcích života těchto stránek prosíme všechny jejich návštěvníky o velkou shovívavost a také o modlitbu za pomoc Ducha svatého při pracech, které je třeba ještě vykonat, aby se o těchto stránkách nemuselo hovořit jako o provizoriu.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu