Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. května 2022
Ohlášky
Petr Borský
30.04.2022 19:30:44

 

01. 05. 2022 r. / 3. Neděle velikonoční / (C)/ „Týden modliteb za povolání“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Štěpána, Růženu, Josefa Bambucha/

11:00 – Býšť /int. za Josefa Ježka, rodiče a sestru/

 

 

02. 05. Pondělí

 

 

03. 05. Úterý

 

 

04. 05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

05. 05. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

06. 05. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

07. 05. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: Pavel Řehůžek,Radek,Natalie,Tereza Dvořák)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. za +manželku Marii Kořínkovou a celý rod /

 

 

08. 05. 2022 r. / 4. Neděle velikonoční / (C)/ „Neděle dobrého pastýře“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za požehnání pro rodinu Plačkovou/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Benišovu a Štěpánkovu/

 

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu