Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. srpna 2021
Ohlášky
Petr Borský
14.08.2021 09:59:28

15. 08. 2021 r. / 20. Neděle v mezidobí / (B)/ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

8:00 – Dašice /int. úmysl dárce/

9:30 – Sezemice – POUTNÍ MŠE SV./int. za živé a zesnulé občany Sezemic a okolí za +Marii Knauteovou a prof. Zdenka Knauteho/

11:00 – Býšť /int. za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a rodinu Hiršlovu/

 

17:00 – Sezemice – POUTNÍ KONCERT „VOKÁLNÍ SOUBOR EnRe“

 

 

16. 08. Pondělí

 

 

17. 08. Úterý

 

 

18. 08. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za + občany Sezemic – vzpomínka pouti v kapli na hřbitově/

 

 

19. 08. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

20. 08. Pátek (sv. Bernarda, památka)

 

16:00 – Kunětice /poutní návštěva kostela sv. Bartoloměje – vede: PhDr. Pavel Muchka, Národní Muzeum Praha/

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

21. 08. Sobota (sv. Pia X., památka)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

22. 08. 2021 r. / 21. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za živou a zesnulou rodinu Kašparovu,Chvalovu,Kamenických/

11:00 – Býšť /int. za Josefa a Helenu Holečkovy a syna Františka/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu