Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. srpna 2021
Ohlášky
Petr Borský
21.08.2021 10:16:00

22. 08. 2021 r. / 21. Neděle v mezidobí / (B)/ Panny Marie Královny

 

8:00 – Dašice /int. za Marii a Františka Kubátovy, dcery Marii,Boženku,Annu a vnuky/

9:30 – Sezemice /int. za živou a zesnulou rodinu Kašparovu,Chvalovu,Kamenických/

11:00 – Býšť /za Josefa a Helenu Holečkovy a syna Františka/

 

 

23. 08. Pondělí

 

 

24. 08. Úterý

 

 

25. 08. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za + spolužáka Vojtu/

 

 

26. 08. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za + Elisabeth Meyer/

 

 

27. 08. Pátek (sv. Moniky, památka)

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce (p.Borovec)/

 

 

28. 08. Sobota (sv. Augustina, památka)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za + Ladu Fridricha/

 

 

29. 08. 2021 r. / 22. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za + Jana Matouška/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu