Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. srpna 2021
Ohlášky
Petr Borský
28.08.2021 09:57:01

29. 08. 2021 r. / 22. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za + Jana Matouška/

11:00 – Býšť (POSVÍCENÍ – 210 let od posvícení vlastního kostela)

 

 

30. 08. Pondělí

 

 

31. 08. Úterý

 

 

01. 09. Středa (Začátek školního roku 2021/2022)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za +rodiče Zrzanovi: Rozalii,Jana a syny Václava,Stanislava/

 

 

02. 09. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

03. 09. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

09:00 – 12:00 návštěva nemocných po farnostech (Sezemice Dašice Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

04. 09. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) - /int. za nemocné/

 

10:00 – Sezemice (křestní bohoslužba)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

05. 09. 2021 r. / 23. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

žehnání dětem a školních pomůcek při všech mších sv.

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za + tátu Karola Havčaříka/ - křestní bohoslužba

11:00 – Býšť /int. za Otýlii, Ladislava a Marii Dostálovy/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu