Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. září 2021
Ohlášky
Petr Borský
25.09.2021 11:28:54

26. 09. 2021 r. / 26. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za +Josefa Dědka k 1. výročí úmrtí/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Václava Beka/

 

 

27. 09. Pondělí

 

 

28. 09. Úterý /Sv. Václava – slavnost, hlavního patrona českého národa/

 

14:00 – Mnětice /kaple/

 

 

29. 09. Středa /sv. Michaela, Gabriela a Rafaela – svátek/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. k ctí sv. Archandělův/

 

 

30. 09. Čtvrtek

 

 

01. 10. Pátek /sv. Terezie od Dítěte Ježíše – památka/(1. pátek v měsíci)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

02. 10. Sobota /sv. Andělů Strážných – památka/(1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. na poděkování Bohu za dar Anděla Strážného/

 

 

03. 10. 2021 r. / 27. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Dvořákovou, Dažbujanovou, Macasovou/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu