Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. října 2021
Ohlášky
Petr Borský
02.10.2021 13:15:20

03. 10. 2021 r. / 27. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

8:00 – Dašice /int. úmysl dárce/

9:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Dvořákovou, Dažbujanovou, Macasovou/

11:00 – Býšť /int. za + ing. Mikuleckého/

 

 

04. 10. Pondělí

 

 

05. 10. Úterý

 

 

06. 10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za +Václava Nováka/

18:00 – Sezemice /int. za milostí čistého srdce pro Terezku Smutnou/

 

 

07. 10. Čtvrtek /Panny Marie Růžencové/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za sestřenici Zdenu a +rodiče/

 

 

08. 10. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

09. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

10. 10. 2021 r. / 28. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za +Marii a Arnošta Němcoví/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu