Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. května 2023
Ohlášky
Petr Borský
13.05.2023 09:26:13

14. 05. 2023 r. /6. Neděle velikonoční / (A) /sbírka na pronásledované křesťany/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/-1. sv. přijímáni pro děti z farnosti Dašice/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za Josefa Ježka, rodiče a sestru/

 

 

15.05. Pondělí

 

 

16.05. Úterý

 

 

17.05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za farníky/

18:00 – Sezemice /int. za +rodiče Cecíli a Stanislava Trtkovy/

po mši sv. májová pobožnost

 

 

18.05. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za farníky/

 

 

19.05. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za farníky/

po mši sv. májová pobožnost

 

 

20.05. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

po mši sv. májová pobožnost

 

 

21. 05. 2023 r. /7. Neděle velikonoční / (A)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +rodiče Cecíli a Stanislava Trtkovy/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Mandysovu a Šťástkovu/

 

Poděkování všem:

Mockrát děkuji za přípravu a pomoc při vikariátním setkání kněží vikariátů Pardubice.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu