Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. května 2023
Ohlášky
Petr Borský
20.05.2023 09:09:08

 

21. 05. 2023 r. /7. Neděle velikonoční / (A)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +rodiče Cecíli a Stanislava Trtkovy/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Mandysovu a Šťástkovu/

 

 

22.05. Pondělí

 

 

23.05. Úterý

 

 

24.05. Středa

 

12:00 – Kostěnice /pohřební bohoslužba: + Věra Fatlínková/

 

13:00 – Dašice /kontrolní den – oprava varhan/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

po mši sv. májová pobožnost

 

 

25.05. Čtvrtek

 

13:00 – Sezemice /křestní bohoslužba/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

26.05. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

po mši sv. májová pobožnost

 

 

27.05. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za uzdravení Romana Pospíšila/

po mši sv. májová pobožnost

 

 

28. 05. 2023 r. /Slavnost Seslání Ducha Svatého/ (A) sbírka – „Pastorační aktivity“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. k oslavě Ducha Svatého/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu