Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. června 2023
Ohlášky
Petr Borský
03.06.2023 08:27:58

04. 06. 2023 r. / Slavnost Nejsvětější Trojice / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice POUTNÍ/int. za +Annu a Václava Rambouskovi a živou rodinu/

11:00 – Býšť

 

 

05.06. Pondělí

 

 

06.06. Úterý

 

 

07.06. Středa (9. týden v mezidobí)

 

14:00 – Dašice (pohřební bohoslužba)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

08.06. Čtvrtek

 

Dašice (oprava varhan v kostele Narození Panny Marie - ETAPA V)

 

 

09.06. Pátek (9. týden v mezidobí)

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

10.06. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

11. 06. 2023 r. /Slavnost Těla a Krve Páně/ (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za + rodiče Kořínkovi/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Havelkovu, vnuka Pavla, rodinu Kramářovu, Kindlovu, Floriánovu a živé rodiny/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu