Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. července 2023
Ohlášky
Petr Borský
01.07.2023 12:39:20

 

02. 07. 2023 r. / 13. Neděle v mezidobí / (A)/ „žehnaní dětem“- na začátku prázdnin

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

03.07. Pondělí

 

 

04.07. Úterý

 

 

05.07. Středa /Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronu Evropy/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

06.07. Čtvrtek

 

Dašice (oprava varhan v kostele Narození Panny Marie - ETAPA V)

 

 

07.07. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

08.07. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

09. 07. 2023 r. / 14. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu