Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. listopadu 2023
Ohlášky
Petr Borský
25.11.2023 10:56:39

 

26. 11. 2023 r. / Slavnost Ježíše Krista Krále / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Noskovu a Tláskalovu/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

27.11. Pondělí

 

 

28.11. Úterý

 

 

29.11. Středa /mše sv. v 16:00 hod. – Býšť(zimní období/čas)/

 

16:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)RORÁTY“ /int. za farníky/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 16:45 hod./- „Angelus Domini“

 

 

30.11. Čtvrtek (Svátek sv. Ondřeje, apoštola)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)RORÁTY“

 

 

01.12. Pátek (1. pátek v měsíci) /mše sv. v 17:00 hod. – Sezemice(zimní období/čas)/

 

16:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

17:00 – Sezemice RORÁTY“ /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

02.12. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

 

 

03. 12. 2023 r. / 1. neděle adventní (B)/ - posvěcení adventních věnců

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na poděkování za 10. výročí křtu sv./

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

RORÁTY: Býšť: středa v 16:00 hod., Dašice: čtvrtek v 17:00 hod., Sezemice: pátek v 17:00 hod.

Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu mariánské mše v době adventní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŮLNOČNÍ MŠE SV.: 16:00 – Býšť, 20:00 – Dašice, 22:00 – Sezemice

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu