Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. prosince 2023
Ohlášky
Petr Borský
02.12.2023 10:51:42

 

03. 12. 2023 r. / 1. neděle adventní (B)/ - posvěcení adventních věnců

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na poděkování za 10. výročí křtu sv./

11:00 – Býšť /int. dantis/

 

 

04.12. Pondělí

 

 

05.12. Úterý

 

 

06.12. Středa /mše sv. v 16:00 hod. – Býšť(zimní období/čas)/

 

16:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)RORÁTY“ /int. dantis/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 16:45 hod./- „Angelus Domini“

 

 

07.12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)RORÁTY“

 

 

08.12. Pátek (Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu)

 

/mše sv. v 17:00 hod. – Sezemice (zimní období/čas)/

 

16:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

17:00 – Sezemice RORÁTY“ /int. dantis/

 

 

09.12. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. dantis/

 

 

10. 12. 2023 r. / 2. neděle adventní (B)/ „sbírka na kněžský seminář“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +rodiče Stanislava a Annu Bačinový, +syna Stanislava, +dceru Annu/

11:00 – Býšť /int. dantis/

 

 

RORÁTY: Býšť: středa v 16:00 hod., Dašice: čtvrtek v 17:00 hod., Sezemice: pátek v 17:00 hod.

Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu mariánské mše v době adventní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŮLNOČNÍ MŠE SV.: 16:00 hod. – Býšť, 20:00 hod. – Dašice, 22:00 hod. – Sezemice

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu