Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. února 2023
Ohlášky
Petr Borský
25.02.2023 10:24:31

 

26. 02. 2023 r. / 1. Neděle postní / (A)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť

 

 

27.02. Pondělí

 

 

28.02. Úterý

 

 

01.03. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. na poděkování Bohu za obdržené milostí/

 

 

02.03. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

03.03. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

17:30 – Sezemice (svátost smíření) – KŘÍŽOVA CESTA (provází Služebníky)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

04.03. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

12:00 – Sezemice (křestní bohoslužba): Rozária Horáková.

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

05. 03. 2023 r. / 2. Neděle postní / (A) 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Olgu a Ladislava Martinkoví/

11:00 – Býšť /int. za zemřelou Jiřinu Krátkou/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu