Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. dubna 2023
Ohlášky
Petr Borský
29.04.2023 10:38:53

 

30. 04. 2023 r. /4. Neděle velikonoční / (A)/ „Neděle dobrého pastýře“/sbírka na kněžský seminář/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za babičku, dědečka a Josefa Bambuchovy/

11:00 – Býšť /int. za Ludmilu Zimovou roz. Mandysovou a celý rod Zimů/

 

 

17:00 – Sezemice„KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY“- festival Pardubické hudební jaro 2023

 

 

01.05. Pondělí

 

 

02.05. Úterý

 

 

03.05. Středa

 

 

04.05. Čtvrtek

 

 

05.05. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

po mši sv. májová pobožnost

 

 

06.05. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

po mši sv. májová pobožnost

 

 

07. 05. 2023 r. /5. Neděle velikonoční / (A) 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

08.05. Pondělí

 

14:00 – Býšť /mše sv.: pouť z Býště do Bělečka: OREL Dašice/

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu