Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. listopadu 2018
Ohlášky
Petr Borský
17.11.2018 18:17:22

18. 11. 2018 33. neděle v mezidobí (Posvěcení římských basilik sv. Petra a Pavla)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za zesnulého tatínka Milana Švíka a Ludmilku Švíkovou, Rýchlu a Bambuchovu

11:00 Býšť mše sv.

 

19. 11. pondělí

7:00 Sezemice mše sv.

9:30 Hradec Králové kněžský den

 

20. 11. úterý; porada Přední Labská

17:00 Sezemice: náboženství na faře

 

 

21. 11. středa: pam. Zasvěcení panny Marie v Jeruzalémě

porada Přední Labská

 

 

22. 11. čtvrtek, sv. Albert Veliký; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

23. 11. pátek Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., poté na faře modlitba sv. růžence a setkání

 

24. 11. Sobota sv. Ondřej Dung Lac a druhové

18:00 Kunětice mše sv.

 

25. 11. 2018 neděle Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za zemřelou rodinu Koloudovu

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Ježkovu a Huškovu

 

Poděkování za úklid na faře.

Minulé neděle sbírka na plošné pojištění: Sezemice + Kunětice 2076,-; Dašice 912,-; Býšť 2041,- Všem dárcům upřímné poděkování..

 

 

Přílohy:
ohsv.33mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Touto středou

(26. února) začíná postní období - čas určený vnitřnímu usebrání a duchovní přípravě na Velikonoce.

Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře