Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. listopadu 2018
Ohlášky
Petr Borský
25.11.2018 08:48:56

25. 11. 2018 neděle Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za zesnulého tatínka Milana Švíka a Ludmilku Švíkovou a za rodinu Švíkovu, Rýchlu a Bambuchovu

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Ježkovu a Huškovu

 

26. 11. pondělí7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

27. 11. úterý; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice: náboženství na faře

 

28. 11. středa: 7:00 – 11:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství

17:00 Býšť mše sv.

 

29. 11. čtvrtek; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

30. 11. pátek svátek sv. Ondřeje, apoštola; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za rodinu Kaloudovu, poté na faře modlitba sv. růžence a setkání

 

1. 12. Sobota sv. Edmund Kampián

13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv. žehnání adventních věnců

 

2. 12. 2018 1. neděle adventní (cyklus C)

sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců 2

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

14:00 Bělečko mše sv.

 

V sobotu 1. 12. Příprava na faře adventních věnců, které v neděli 2. 12. požehnány a nabízeny za příspěvek na domácí hospicovou péči.

V neděli 2. 12. Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců (2. část). Za diecézi Královéhradeckou se připravuje 9 bohoslovců: 7 v Praze, 2 v Římě.

 

 

Přílohy:
ohsv.JKK2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Touto středou

(26. února) začíná postní období - čas určený vnitřnímu usebrání a duchovní přípravě na Velikonoce.

Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře